مونوپاد

خريد مونوپاد, خريد اينترنتي مونوپاد, خريد پستي مونوپاد, خريد انلاين مونوپاد, خريد عمده مونوپاد, خريد نقدي مونوپاد, خريد ويژه مونوپاد, خريد آنلاين مونوپاد, سايت خريد مونوپاد, قيمت خريد مونوپاد, خريد ارزان مونوپاد, خريد انبوه مونوپاد, خريد كلي مونوپاد, خريد جزيي مونوپاد, مركز خريد مونوپاد, خريد قسطي مونوپاد, خريد فوق العاده مونوپاد, خريد همگاني مونوپاد, خريد پاييزه مونوپاد, خريد بهاره مونوپاد, خريد تابستانه مونوپاد, خريد زمستانه مونوپاد, فروش مونوپاد, قيمت نقدي مونوپاد, قيمت ويژه مونوپاد, قيمت آنلاين مونوپاد, سايت قيمت مونوپاد, قيمت قيمت مونوپاد, قيمت ارزان مونوپاد, قيمت انبوه مونوپاد, قيمت كلي مونوپاد, قيمت جزيي مونوپاد, مركز قيمت مونوپاد, قيمت قسطي مونوپاد, قيمت فوق العاده مونوپاد, قيمت همگاني مونوپاد, قيمت پاييزه مونوپاد, قيمت بهاره مونوپاد, قيمت تابستانه مونوپاد, قيمت زمستانه مونوپاد, سايت خريد مونوپاد, سايت خريد اينترنتي مونوپاد, سايت خريد پستي مونوپاد, سايت خريد انلاين مونوپاد, سايت خريد عمده مونوپاد, سايت خريد نقدي مونوپاد, سايت خريد ويژه مونوپاد, سايت خريد آنلاين مونوپاد, سايت سايت خريد مونوپاد, سايت قيمت خريد مونوپاد, سايت خريد ارزان مونوپاد, سايت خريد انبوه مونوپاد, سايت خريد كلي مونوپاد, سايت خريد جزيي مونوپاد, مركز سايت خريد مونوپاد, سايت خريد قسطي مونوپاد, سايت خريد فوق العاده مونوپاد, سايت خريد همگاني مونوپاد, سايت خريد پاييزه مونوپاد, سايت خريد بهاره مونوپاد, سايت خريد تابستانه مونوپاد, سايت خريد زمستانه, مونوپاد, سايت فروش مونوپاد, سايت فروش اينترنتي مونوپاد, سايت فروش پستي مونوپاد, سايت فروش انلاين مونوپاد,

فروش اينترنتي مونوپاد, فروش پستي مونوپاد, فروش انلاين مونوپاد, فروش عمده مونوپاد, فروش نقدي مونوپاد, فروش ويژه مونوپاد, فروش آنلاين مونوپاد, سايت فروش مونوپاد, قيمت فروش مونوپاد, فروش ارزان مونوپاد

قيمت: 14280تومان

قيمت : 11900 تومان

سفارش نقدي مونوپاد, سفارش ويژه مونوپاد, سفارش آنلاين مونوپاد, سايت سفارش مونوپاد, قيمت سفارش مونوپاد, سفارش ارزان مونوپاد, سفارش انبوه مونوپاد, سفارش كلي مونوپاد, سفارش جزيي مونوپاد, مركز سفارش مونوپادسفارش قسطي مونوپاد, سفارش فوق العاده مونوپاد, سفارش همگاني مونوپاد, سفارش پاييزه مونوپاد, سفارش بهاره مونوپاد, سفارش تابستانه مونوپاد, سفارش زمستانه مونوپاد, حراجي مونوپاد, حراجي اينترنتي مونوپاد, حراجي پستي مونوپادحراجي انلاين مونوپاد, حراجي عمده مونوپاد, حراجي نقدي مونوپاد, حراجي ويژه مونوپاد, حراجي آنلاين مونوپاد, سايت حراجي مونوپاد, قيمت حراجي مونوپاد, حراجي ارزان مونوپاد, حراجي انبوه مونوپاد, حراجي كلي مونوپاد, حراجي جزيي مونوپاد, مركز حراجي مونوپاد, حراجي قسطي مونوپاد, حراجي فوق العاده مونوپاد
حراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد     مخصوص موبايل و دوربين ديجيتالحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   بدنه سبك و مقاومحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   حداكثر وزن قابل حمل : 500 گرمحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   حداكثر طول : 109 سانتي مترحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   ابعاد : 2.5*4.5*25 ميلي مترحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   وزن : 158 گرمحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   نگه دارنده انواع موبايل براي فيلم برداري يا عكاسيحراجي همگاني مونوپاد, حراجي پاييزه مونوپاد, حراجي بهاره مونوپاد, حراجي تابستانه مونوپاد, حراجي زمستانه مونوپاد, قيمت مونوپاد, قيمت اينترنتي مونوپاد, قيمت پستي مونوپاد, قيمت انلاين مونوپاد, قيمت عمده مونوپاد   محتويات جعبه : پايه منوپاد و گيره مخصوص فنري نگهدارنده گوشي موبايل

فروش انبوه مونوپاد, فروش كلي مونوپاد, فروش جزيي مونوپاد, مركز فروش مونوپاد, فروش قسطي مونوپاد, فروش فوق العاده مونوپاد, فروش همگاني مونوپاد, فروش پاييزه مونوپاد, فروش بهاره مونوپاد, فروش تابستانه مونوپاد, فروش زمستانه مونوپاد

فروش پستي مونوپاد

قيمت: 14280تومان

قيمت : 11900 تومان

سفارش نقدي مونوپاد, سفارش ويژه مونوپاد, سفارش آنلاين مونوپاد, سايت سفارش مونوپاد, قيمت سفارش مونوپاد, سفارش ارزان مونوپاد, سفارش انبوه مونوپاد, سفارش كلي مونوپاد, سفارش جزيي مونوپاد, مركز سفارش مونوپادسفارش قسطي مونوپاد, سفارش فوق العاده مونوپاد, سفارش همگاني مونوپاد, سفارش پاييزه مونوپاد, سفارش بهاره مونوپاد, سفارش تابستانه مونوپاد, سفارش زمستانه مونوپاد, حراجي مونوپاد, حراجي اينترنتي مونوپاد, حراجي پستي مونوپادحراجي انلاين مونوپاد, حراجي عمده مونوپاد, حراجي نقدي مونوپاد, حراجي ويژه مونوپاد, حراجي آنلاين مونوپاد, سايت حراجي مونوپاد, قيمت حراجي مونوپاد, حراجي ارزان مونوپاد, حراجي انبوه مونوپاد, حراجي كلي مونوپاد, حراجي جزيي مونوپاد, مركز حراجي مونوپاد, حراجي قسطي مونوپاد, حراجي فوق العاده مونوپاد
     توضيحات
تاكنون برايتان پيش آمده در يك مهماني به دليل ازدحام  جمعيت نتوانسته باشيد از رويدادها به درستي عكس برداريد؟ يا سوژه موردنظر شما در نقطه‌اي قرار داشته باشد كه هر طور تلاش كنيد، نتوانيد تصوير آن را بگيريد؟ خب! مونوپاد دقيقا براي همين مواقع طراحي شده است. با داشتن يك مونوپاد، دوربين يا موبايل خود را روي آن نصب كنيد و در فاصله دور بايستيد و از هر چه دلتان مي‌خواهد عكس برداريد.
مونوپاد Monopod Z07-1 وسيله اي مناسب در شلوغي‌ها و در وسط جمعيت كه فضايي براي عكاسي نيست، اين وسيله به كمك شما آمده و عكس‌برداري از زواياي ديد غير معمول را براي شما امكان پذير مي‌كند. جالب‌ترين كاربرد آن هنگام عكس‌هاي سلفي تكي و دسته جمعي مي‌باشد.

حراج مونوپاد, حراج اينترنتي مونوپاد, حراج پستي مونوپاد, حراج انلاين مونوپاد, حراج عمده مونوپاد, حراج نقدي مونوپاد, حراج ويژه مونوپاد, حراج آنلاين مونوپاد, سايت حراج مونوپاد, قيمت حراج مونوپاد, حراج ارزان مونوپاد, حراج انبوه مونوپاد

قيمت: 14280تومان

قيمت : 11900 تومان

سفارش نقدي مونوپاد, سفارش ويژه مونوپاد, سفارش آنلاين مونوپاد, سايت سفارش مونوپاد, قيمت سفارش مونوپاد, سفارش ارزان مونوپاد, سفارش انبوه مونوپاد, سفارش كلي مونوپاد, سفارش جزيي مونوپاد, مركز سفارش مونوپادسفارش قسطي مونوپاد, سفارش فوق العاده مونوپاد, سفارش همگاني مونوپاد, سفارش پاييزه مونوپاد, سفارش بهاره مونوپاد, سفارش تابستانه مونوپاد, سفارش زمستانه مونوپاد, حراجي مونوپاد, حراجي اينترنتي مونوپاد, حراجي پستي مونوپادحراجي انلاين مونوپاد, حراجي عمده مونوپاد, حراجي نقدي مونوپاد, حراجي ويژه مونوپاد, حراجي آنلاين مونوپاد, سايت حراجي مونوپاد, قيمت حراجي مونوپاد, حراجي ارزان مونوپاد, حراجي انبوه مونوپاد, حراجي كلي مونوپاد, حراجي جزيي مونوپاد, مركز حراجي مونوپاد, حراجي قسطي مونوپاد, حراجي فوق العاده مونوپاد
اين پايه نه تنها براي اتصال به انواع وشي هاي تلفن بكار ميرود بلكه ميتوان آن را به دوربين هاي ديجيتال نيز وصل كردهمانطور كه در عكس مقابل ميبينيد قابليت پيچ كردن دوربين روي آن وجود دارد
مونوپاد، يك وسيله تك‌پايه‌، سبك، جمع‌وجور و كاربردي براي دوربين ديجيتال و دوربين موبايل است. اين وسيله براي ثبت عكس‌هايي از زاويه ديد غير معمول كاربرد بسياري دارد. به ويژه براي برداشتن عكس‌هاي سلفي بسيار عالي است.
حراج كلي مونوپاد, حراج جزيي مونوپاد, مركز حراج مونوپاد, حراج قسطي مونوپاد, حراج فوق العاده مونوپاد, حراج همگاني مونوپاد, حراج پاييزه مونوپاد, حراج بهاره مونوپاد, حراج تابستانه مونوپاد, حراج زمستانه مونوپاد, سفارش مونوپاد, سفارش اينترنتي مونوپاد, سفارش پستي مونوپاد, سفارش انلاين مونوپاد, سفارش عمده مونوپاد

قيمت: 14280تومان

قيمت : 11900 تومان

سفارش نقدي مونوپاد, سفارش ويژه مونوپاد, سفارش آنلاين مونوپاد, سايت سفارش مونوپاد, قيمت سفارش مونوپاد, سفارش ارزان مونوپاد, سفارش انبوه مونوپاد, سفارش كلي مونوپاد, سفارش جزيي مونوپاد, مركز سفارش مونوپادسفارش قسطي مونوپاد, سفارش فوق العاده مونوپاد, سفارش همگاني مونوپاد, سفارش پاييزه مونوپاد, سفارش بهاره مونوپاد, سفارش تابستانه مونوپاد, سفارش زمستانه مونوپاد, حراجي مونوپاد, حراجي اينترنتي مونوپاد, حراجي پستي مونوپادحراجي انلاين مونوپاد, حراجي عمده مونوپاد, حراجي نقدي مونوپاد, حراجي ويژه مونوپاد, حراجي آنلاين مونوپاد, سايت حراجي مونوپاد, قيمت حراجي مونوپاد, حراجي ارزان مونوپاد, حراجي انبوه مونوپاد, حراجي كلي مونوپاد, حراجي جزيي مونوپاد, مركز حراجي مونوپاد, حراجي قسطي مونوپاد, حراجي فوق العاده مونوپاد

مزيت مونوپاد در اين است كه در يك جمع، باعث مي شود  تا بيشتر ديده شويد و به نوعي خاص و به‌روز به نظر برسيد. شايد سلفي‌هاي برخي از هنرمندان سينما يا موسيقي كشورمان را ديده باشيد كه با مونوپاد از خود و دوستانشان عكس برداشته‌اند. شما هم مي‌توانيد با مونوپاد از نعمت سلفي‌هاي گروهي بسيار باكيفيت بهره‌مند شويد و آنها را با دوستان خود به اشتراك بگذاريد و موجب خوشحالي خود و اطرافيان شويد. در آخر اين اطمينان را به شما مي‌دهيم، با استفاده از اين پايه، عكس‌هاي متفاوتي ثبت خواهيد كرد زيرا زاويه‌هاي عكاسي شما به طور كل تغيير مي‌كنند و به واسطه آن خلاقيت بيشتري هم به خرج خواهيد داد و نتايج بسيار عالي به دست خواهيد آورد.

قيمت: 14280تومان

قيمت : 11900 تومان

سفارش نقدي مونوپاد, سفارش ويژه مونوپاد, سفارش آنلاين مونوپاد, سايت سفارش مونوپاد, قيمت سفارش مونوپاد, سفارش ارزان مونوپاد, سفارش انبوه مونوپاد, سفارش كلي مونوپاد, سفارش جزيي مونوپاد, مركز سفارش مونوپادسفارش قسطي مونوپاد, سفارش فوق العاده مونوپاد, سفارش همگاني مونوپاد, سفارش پاييزه مونوپاد, سفارش بهاره مونوپاد, سفارش تابستانه مونوپاد, سفارش زمستانه مونوپاد, حراجي مونوپاد, حراجي اينترنتي مونوپاد, حراجي پستي مونوپادحراجي انلاين مونوپاد, حراجي عمده مونوپاد, حراجي نقدي مونوپاد, حراجي ويژه مونوپاد, حراجي آنلاين مونوپاد, سايت حراجي مونوپاد, قيمت حراجي مونوپاد, حراجي ارزان مونوپاد, حراجي انبوه مونوپاد, حراجي كلي مونوپاد, حراجي جزيي مونوپاد, مركز حراجي مونوپاد, حراجي قسطي مونوپاد, حراجي فوق العاده مونوپاد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسن | ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۴۰:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |